1  Binnenstad

De Binnenstad is het het historische hart van Gent. De wijk is dichtbevolkt en dichtbebouwd.
Op verschillende vlakken vervult de Binnenstad een centrumfunctie voor de regio: de handel, horeca, werkgelegenheid, het onderwijs, toerisme, de evenementen en cultuur trekt mensen aan van buiten de stad.
Deze centrumfunctie heeft een onmiskenbare impact op het wonen in de Binnenstad. Het is belangrijk om het evenwicht tussen de verschillende functies te bewaken om een levendige Binnenstad te behouden, waar het ook aangenaam wonen is.
De Binnenstad kent een aantal kwalitatieve parken en kleinere groenzones. Daarnaast zijn er ook aantrekkelijke centrumpleinen. De ontwikkeling van de Krook vormt een grote troef voor de Stad. Er zijn in de nabije toekomst nog veel ontwikkelingsprojecten gepland om de levenskwaliteit in de Binnenstad te verbeteren. Deze projecten zijn onder andere: het masterplan voor de heraanleg van Sint-Jacobs, de Vlasmarkt en omgeving, het afwerken van de site van het voormalige Wintercircus, de ontwikkelingen op de Portussite en de Leopoldskazerne, de heraanleg van de Zuidbuurt en een deel van de Dierentuinwijk, en de heraanleg van de as Nederkouter - Kortrijksepoortstraat. De vraag van bewoners naar extra groen vormt een rode draad in alle buurten van de Binnenstad.
Sportvoorzieningen en speelterreinen in de Binnenstad zijn erg beperkt, terwijl cultuur wel overal aanwezig is: bibliotheek, concertzalen, theaterhuizen, opera, cinema,…
In de Binnenstad vind je een veelheid aan erg verscheiden handelszaken en belangrijke winkelassen, met een aantrekkingskracht die tot ver buiten de stadsgrenzen reikt. Naast de vestigingen van de grote winkelketens zijn er ook tal van kleinere, lokale handelszaken.
De Gentse Binnenstad is zeer dichtbevolkt. Opvallend is dat van alle inwoners van de Binnenstad de meeste alleenstaand zijn.
Naast de vele inwoners zijn er ook nog eens de talrijke studenten. Kotstudenten worden niet meegerekend in de bevolkingscijfers, omdat zij meestal niet in Gent gedomicilieerd zijn. Van de zowat 80.000 studenten die in Gent studeren, hebben er enkele duizenden een kot in de Binnenstad. Dit verhoogt de druk op de al hoge bevolkingsdichtheid.
De Binnenstad bestaat uit verschillende buurten:
de historische kuip met de winkelstraten,
de studentenbuurt,
een deel van het Kunstenkwartier,
het Zuidpark,
de Muinkparkwijk,
de Bourgondische wijk,
de Waterwijk,
het Patershol,
de Zuidbuurt,
het Klein Begijnhof,
de as Lange Violettestraat - Sint-Annaplein,
de buurt van de woonzones aan de Koepoortkaai,…

 

Beluikstraten in de Binnenstad