Frankrijkplein

Standbeeld Eduard Anseele

Edward Anseele, socialistisch voorman en journalist, werd geboren in 1856 te Gent in het Penitentenstraatje dicht bij de Sint-Jacobskerk. Zijn vader was een ongeletterde schoenmaker, maar zijn moeder was wel “geleerd” zoals men toen zei: zij kon de krant spellen. Hoewel de familie eerder behoorde tot de kleine burgerij dan tot de arbeidersklasse, was ze actief in de prille sociale beweging. Anseele was lange jaren raadslid en schepen van Gent, waarnemend burgemeester, volksvertegenwoordiger en ten slotte van 1918 tot 1921 minister van openbare werken en van 1925 tot 1927 van Spoorwegen en PTT.

Kreeg standbeeld op het Frankrijkplein dat op 27 juni 1948 plechtig werd ingehuldigd