Frans De Mildreef

Oude verbindingsweg tussen de verdwenen Sint-Daneelskapel aan de Botermarkt (hoek Hundelgemsesteenweg en Jozef Vervaenestraat) en de zogenaamde Meierij, een omwald goed dat gelegen was in de bocht van de Opperschelde, namelijk de Hofmeierij het voornaamste leen van de heerlijkheid Ledeberg, sinds de tiende eeuw in bezit van Sint-Pietersabdij. M. Gysseling beschouwt dit hof als de oudste woonkern van Ledeberg die trouwens aanleiding zou gegeven hebben tot het oprichten van voornoemde kapel. De vroeger met notelaars afgezette dreef loopt heden onder de spoorlijn en de oprit van de autoweg E3 door en is genaamd naar de negentiende-eeuwse bezitters van de Hofmeierij.