Vlaamse Kaai

In 1886-1892 op de zogenaamde Heirnis afgelijnde laan gesitueerd aan de linkeroever van de Nederschelde. Vroeger Boulevard de Gentbrugge en Scheldelaan geheten. Het oorspronkelijk zeer apart karakter dankte deze boulevard aan de schilderachtige huizenrij samengesteld uit zogenaamde "villa's" van 1894 tot 1902, alle naar ontwerp van architect J.G. Semey en uitgevoerd in de hem zo eigen gemaakte eclectische bouwstijl. Dit was oorspronkelijk een trekpad langs de Nederschelde waarlangs de trekschuiten met man- en paardenkracht werden voortgetrokken. In 1886 werd beslist dat het toen smalle trekpad verbreed moest worden tot 20 meter om de aanleg van de laan mogelijk te maken. Hiervoor moesten eerst oeverwerken uitgevoerd worden. De uitvoering liet op zich wachten. Maar door de bouw van de Gentbruggesas, de ontwikkeling van de Heerneswijk en de bouw van een aantal huizen werd het trekpad steeds smaller en levensgevaarlijk voor de scheeptrekkers. In 1891 werd dan uiteindelijk de goedgekeurde werken uitgevoerd. De toenmalige Scheldelaan (Vlaamsekaai) had toen een geheel ander uitzicht, getuige het hiernavolgend bericht: ‘De Scheldelaan getuigt van handel en nijverheid. De beurt-, stoom- en trekschepen kruisen elkaar gedurig. Aan de Kaai is het een onophoudend lossen en laden. Overal is er leven.’
Deze vroegere beboomde en sfeervolle kaai kreeg echter de doodsteek door de aanleg van de Keizersviaduct (begin zeventiger jaren van de 20ste eeuw) en is nu op de eerste plaats een onderdeel van de verkeersring.

Tussen 1960 en 1970 verdwenen, tot veler verbijstering, een reeks van die villa’s om plaats te ruimen voor banale appartementsgebouwen. Eens te meer waren de bouwspeculanten de kunstbeschermers een stapje voor.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Bepaalde informatie is verwerkt vanuit het boek: Van wei tot wijk.