Nederkouter

Lager gelegen dan de Kouter. Vroeger Sint-Pieters Nederkouter genoemd, daar de straat tot 1795 behoorde tot het Sint-Pietersdorp. Loopt van de 12de-eeuwse vestigingswal, eertijds versterkt met de Ketelpoort, en de Ketelbrug naar de Kortrijksepoortstraat, leidend naar de tweede stadsversterking met de Kortrijkse- of Petercellepoort. Thans nog belangrijke in- en uitvalsweg naar het centrum, voornamelijk met commercieel karakter (winkelpuien). Gevarieerde bebouwing in diverse stijlen en met verschillende verhoudingen maar met gemiddelde hoogte van drie bouwlagen. De onpare zijde heeft doorgaans de kleine pandenindeling behouden, terwijl de pare zijde meer grootschalige complexen bevat. Talrijke huizen met oude gevel of kern, doch naderhand bepleisterd of aangepast tot een lijstgevel van het doorsneetype (bijvoorbeeld nummers 41, 133, 134); enkele belangrijke 18de-eeuwse hotels; verschillende panden zijn vervangen door storende nieuwe bouw

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Verwijzing naar eigen foto's  klik op  Eigen foto's