’t Stuk

Vanouds bekend straatje dat parallel liep met het heden overwelfde Capucijnenvaardeken tot de verdwenen Koepoort. Thans een verbindingsstraatje tussen de Filips Van Arteveldestraat en de Apostelhuizen. De ene kant (gesloopt) bestaat uit een serie banale bakstenen arbeidershuizen van ieder twee traveeën en drie bouwlagen, waarschijnlijk uit eerste helft 20ste eeuw. De middenste travee is een brede steekboogpoort. De overkant is grotendeels samengesteld uit vervallen achterhuizen; het hoekhuis met Apostelhuizen is voorzien van een kleine eenvoudige houten muurkapel van 1866 met een gepolychromeerd plaasteren beeld van Sint-Macharius.