Bonifantenstraat

Is ook als straat benoemd bij het Prinsenhof

Vroegere Meerstraat, omgedoopt tot Bonifantenstraat naar het eertijds nabijgelegen klooster of weeshuis der Bonifanten in de Burgstraat. Verbindt sedert 16de eeuw de Burgstraat met de Abrahamstraat. Straatbeeld voor de oprichting van de "Berg van Barmhartigheid" in 1621 gedomineerd door het zogenaamde "Dondersteen"; thans bebouwd met eenvoudige lijstgevels uit 18de en 19de eeuw, vermoedelijk met oudere kernen.

Het huis waar verwezen wordt staat in de Burgstraat. Archiefstukken vermelden reeds in de 14de eeuw het zogenaamde "Naeldekens Couvent", een klooster met kapel waar meisjes zich toelegden op het naaien. In 1376 worden de kloostergebouwen betrokken door de Bonifanten en ingericht als gesticht en school voor arme kinderen (enige jaren voordien opgericht door Simon de Mirabello. Kijk daar voor meer info hierover

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent