Bijlokehof

In het Bijlokehof is het heerlijk vertoeven, op een bankje onder de hoge, oude bomen. Misschien kom je er zelfs een kippetje tegen.

Genoemd naar de nabijgelegen Bijlokeabdij. Thans ingenomen door een stadsparkje met gevarieerde beplanting en hoge bomen en ten noorden en westen ervan eerder kwaliteitsloze bebouwing.
Op de noordzijde: nummer 3. Voorheen Katholieke Meisjesschool. Studentenhome uit 20ste eeuw: witgeschilderde bakstenen gevel met middenrisaliet onder driehoekig fronton. Verder Bakstenen arbeiderswoningen in eenheidsbebouwing: enkelhuizen van twee traveeën en twee en een halve verdieping onder zadeldak, repeterend schema. Getoogde vensters.

Het gedenkteken in het park is voor kanunnik Jozef Triest. Triest was een belangrijke figuur in Gent, aan het einde van de 18de en begin van de 19de eeuw. Hij hield zich bezig met armenzorg, sociale huisvesting, zorg voor weeskinderen, bejaarden en geesteszieken, het militair hospitaal en begijnhoven. Zo werd hij ook directeur van het vroegere ziekenhuis van de Bijloke.

Het bekendste kippenparkje in het centrum is het Bijlokehof. Op enkele meters van het razend drukke kruispunt aan de Bijloke scharrelen een tiental hennen en drie hanen. Tot grote tevredenheid van de omwonenden, zo blijkt.
'De kippen moéten blijven', drukt de 89-jarige Suzanne De Smet ons op het hart. 'Kunt gij dat plan van de stad niet tegenhouden? Wat blijft er tegenwoordig nog over van de natuur? De exotische vogeltjes van mijn buurman ontsnapten ooit uit hun kooitje. Een paar ervan hebben nog dagenlang hier in het parkje gezeten. Natuur trekt natuur aan, hé.'
De basisschool van het Sint-Barbaracollege verhuisde een week geleden naar gebouwen van de Arteveldehogeschool aan het Bijlokehof. Adjunct-directeur Johan De Ridder is alvast opgetogen met de gevleugelde buren, of wat er straks nog zal van overblijven. 'Wat? Zullen ze kippen bijzetten?', grapt hij. 'Laat maar komen, hoe meer hoe beter!'
Bij gebrek aan een grote speelplaats zullen de kinderen van de school immers tijdens de pauzes in het parkje mogen spelen. 'Die gasten zullen die kippen heel leuk vinden. Het zou jammer zijn als er op het einde van de maand geen meer rondscharrelen.'

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent