Vrijheidslaan

Zijstraat van de Krijgslaan, voornamelijk bebouwd bij de aanleg en verkaveling van de woonwijk waarop tevoren de wereldtentoonstelling (1913) had plaats gevonden (zie Paul de Smet de Naeyerplein).

Vooral doorsnee-rijhuizen met art-deco-inslag van circa 1925 of aanleunend bij de Nieuwe Zakelijkheid en van circa 1930. Veelal behouden voortuintjes (voornamelijk aan de straatkant met pare nummer) afgesloten door ijzeren hekken in art-decostijl, bijvoorbeeld nummer 38: witgeschilderde bakstenen lijstgevel met plat dak en huisnaam "Notre Repos", volgens archiefstukken van 1927 en naar ontwerp van architect G. Monnier.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent