Einde Were

Voorheen Akkergemlaan, aangelegd in 1862-64 naar de plannen van A. De Maere na de afschaffing van de 16de-eeuwse verdedigingslinie rondom de stad, in dit geval Ekkergemvest of 's Bisschopvest, daterend van 1578. Aangezien Einde Were een grensstraat is valt de zuidzijde buiten het behandelde gebied.
Noordzijde: de parochiekerk van Ekkergem Sint-Martinus, in het begin van de straat op de tweesprong van de Ekkergemstraat, domineert het straatbeeld.
Ekkergem bekend als één der oudste parochies van Gent. Aanvankelijk gelegen in een zeer landelijke omgeving doch heden met de westgevel uitziend op de drukke verkeersring (Bisschop Triestlaan-Einde Were), in 1864 aangelegd op de gedempte stadswal.
Volgens Sanderus gesticht in 941 doch eerste schriftelijke verwijzing in charter van Lotharius van 967. Bron:Inventaris onroerend erfgoed.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Peugeot garage
Het modernisme en de auto hebben steeds een speciale band gehad. Met de opkomst van de auto in de jaren ’30, kwam deze in dezelfde invloedsperiode van het modernisme. Het is dan ook niet toevallig dat heel wat oudere garagegebouwen destijds in een modernistische stijl zijn ontworpen. De sympathie van de modernistische architectuur voor de auto was duidelijk wederzijds. Zo ook de CIAC-garage aan de Einde Were uit 1964, ontworpen door Fons Coppieters en Y. Carels, dat in Gent één van de betere voorbeelden is van modernistische garage-architectuur.

De voortdurende groei van het wegverkeer in de jaren ’60 stelde autodealers in het algemeen en grote garages in het bijzonder voor verschillende problemen op zowel op commercieel als op technisch vlak. Eén van deze problemen was het zo goed mogelijk zichtbaar tentoonstellen van de nieuwste automodellen om zo potentiële klanten te verleiden tot het binnengaan van de zaak en het aanschaffen van een nieuwe wagen.

Net zoals tussen mensen was de eerste indruk van groot belang voor het imago van het bedrijf. Het up-to-date houden van de showroom met een steeds veranderend autogamma, in combinatie met een voortdurende uitbreiding en modernisering van reparatie en onderhoud, vereiste een gebouw dat hiervoor een flexibel kader aanbood.

De esthetiek en functionaliteit van het gebouw was echter niet het enige waar diende rekening mee gehouden te worden bij het ontwerpen en het bouwen van een state of the art-garage. Ook een stijgend bewustzijn ten aanzien van de werkomstandigheden voor het personeel was een topprioriteit, aangezien werken in vuile, onhygiënische omstandigheden ten eerste niet aangenaam was voor de arbeider en bediende, maar vooral ook niet meer toegelaten! Bovendien was het niet alleen belangrijk auto’s aan de man te brengen in een mooie showroom, maar de klant ook het gevoel te geven dat hij er altijd terecht kon met eventuele problemen in een propere omgeving, waar men beschikte over alle (moderne) middelen om die op te lossen. Het is in deze geest dat het Peugeot-concern in de jaren ’60 garages plande in Vlaanderen met als ‘vlaggenschip’ de zeer uitgebreide vestiging in Gent-Akkergem, in de nieuwe wijk Neermeersen dichtbij de Watersportbaan op een rechthoekig hoekperceel van maar liefst 160 op 50 meter, aan de lange zijden afgebakend door Einde Were en de Henri Dunantlaan en het Beneluxplein aan de korte zijde.