Jozef van Crombruggestraat

De Jozef Van Crombruggestraat is gelegen in de Meerhemwijk. De meeste straten vertonen een zelfde vrij monotoon beeld van identieke straatwanden bestaande uit ééngezinswoningen met drie bouwlagen van twee traveeën onder doorlopende of iets verspringende kroonlijst. Het gebruik van verschillend getinte baksteen verbreken enigszins de eentonigheid. Varianten in de vensteropeningen. Een mooi ritmisch geheel vormt bijvoorbeeld de Burgemeester Van Crombrugghestraat (nummer 1-63) waar de vlakke gevelwand op regelmatige afstand doorbroken wordt door dakvensters met gevarieerde, speelse bekroningen gebouwd door de Société Anonyme Gantoise in 1909.

De beide links en rechts (op de straat staande) brede steegbeluiken kunnen gezien worden als een voortzetting van het in 1859 gebouwde beluik in het Berouw (nummer 204 tot 248) (thans gesloopt). Het zuidelijk beluik dateerde van 1870 evenals de woningen nummer 134 tot 142. Het tweede beluik werd in drie bouwfasen opgetrokken: 1871 (nummer 56 tot 66 en 116 tot 132), 1872 (nummer 68 tot 82) en 1873 (nummer 84 tot 114); bouwheer was "bouwkundige" Ferd. De Drijver. Opmerkelijk in beide beluiken is het gebruik van het rug-aan-rug-type voor de oostelijke rij woningen doch volgens verschillend grondschema voor beide beluiken. Het beluik nummer 56-136 bezit een gekasseide steeg met achteraan een batterij toiletten. Aan weerszijden bebouwd met steegbeluikhuizen van twee en een halve bouwlaag onder zadeldak (pannen); getoogde openingen met natuurstenen dorpel op begane grond, en doorlopende bakstenen lijst als dorpel op de verdieping. Kolenbakken onder de vensters; verankerde gekalkte gevels op gepikte plint. De huizen nummer 104 tot 136, aan rechterzijde, van twee traveeën volgens repeterend schema; één kamer per bouwlaag, en blinde achtergevel. De huizen nummer 56-102 zijn rug-aan-rug-huizen, waarbij naast een klein woonhuis (twee traveeën uitziend op steeg) zich een deur met smalle doorgang naar achterhuis bevindt. Linkergevel eveneens van twee traveeën uitziend op een klein privé-koertje met berghok. De huizen aan deze zijde der steeg bezitten slechts één kamer per bouwlaag.

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3