Meersenierstraat

Vroegere .Zuivelstege": smalle verbindingsstraat van de Vrijdagmarkt met de Zuivelbrug over de Lieve, vormde aldus de verbinding met de .Oudburg". De straat werd omgedoopt in Meerseniersstraat naar het gildehuis der Meerseniers of koopmannen, eertijds gezeteld in deze straat. Enkele XVII-woningen bleven bewaard, andere werden in de loop der tijd aangepast maar vertonen nog sporen van oudere kernen.

Meerseniers hadden in de middeleeuwen het monopolie op de kleinhandel van gebruiksvoorwerpen.
vanaf de 15de eeuw werden ze in 5 afdelingen ingedeeld. Het waren : de verkopers van de waskaarsen, de verkopers van de stallichten, de messenmakers, de schedenmakers en de marktkramers van de Korenmarkt en de Vrijdagsmarkt

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent