Hofbouwlaan

Afgelijnd circa 1875 bij de herstructurering van de citadel en de aanleg van het gelijknamige park (westkant). Enige bebouwde straatkant deels ingenomen door de neogotische bakstenen gebouwen van het schoolcomplex Karel Lodewijk Ledeganckstraat 4-8. Het betreft de rijksnormaalschool met bijhorende lagere oefenschool en kindertuin opgetrokken in 1879-1882 naar ontwerp van E. Willame en P. Goovaerts, architecten van de dienst Burgerlijke gebouwen van Brabant. Deze school heeft twee ronde torentjes.

Fait divers: de Gentse ontdekkingsreiziger Lieven Vandevelde bracht van een reis door Congo de jonge Sakala mee. In 1884 ging de 14-jarige jongen naar de rijksschool in de Ledeganckstraat. Men stond er naar verluidt verbaasd over zijn intelligentie en de snelheid waarmee hij “geciviliseerd” was. In 1887 keerde hij terug naar zijn land. Hij kreeg een standbeeld in het  Citadelpark

Voorts bestaande uit een opklimmende rij burgerhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen, uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde lijstgevels met imitatiebanden tussen arduinen plint en puilijst. Omlijste meestal getoogde bovenvensters. Verrijkt met stucversiering, soms ook een centrale erker of balkon.

In deze straat staat langs de ene kant de Normaalschool        Rijksnormaalschool

Op het pleintje staat een heel mooi standbeeld    Edmond van Beveren Citadelpark

De andere kant van de straat wordt ingenomen door het Museum voor Schone Kunsten        MSK

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent