Belfortstraat    of   Borluutstraat

De Botermarkt voelt vandaag niet meer als een echt stadsplein aan. Het besloten karakter dat het stadsplein eeuwenlang had, werd omstreeks 1900 verbroken door de aanleg van de Borluutstraat, vandaag de Belfortstraat. Burgemeester Emile Braun (1849-1927), ingenieur van opleiding, zette het stedenbouwkundige project van zijn voorgangers voort om het historische centrum van de stad te ontsluiten door een netwerk van brede straten. Het Belfort en Sint-Jacobs waren twee belangrijke knooppunten, die een rechtstreekse verbinding moesten krijgen. Om dit te realiseren werden twee bestaande straten (de Kleine Onderstraat en de Korte Kammerstraat) verbreed en werd het bouwblok tussen de Onderstraat, de Zandberg, de Hoogpoort en de Schepenhuisstraat doorbroken. De nieuwe Borluutstraat kreeg hetzelfde breedteprofiel als de Botermarkt, waardoor beide perfect in elkaars verlengde kwamen te liggen. Op beide hoeken van de Borluutstraat met de Hoogpoort ontwierp architect Jacob Semey (1864-1934) twee indrukwekkende panden in eclectische stijl, versierd met hoektorens, erkers en beeldhouwwerken. Ze kregen de namen van twee middeleeuwse Gentse helden: Jacob en Filips van Artevelde. 

De nieuwe straat kreeg de naam Borluutstraat naar één der voornaamste Gentse voormannen nl. Jan Borluut. In 1302 nam hij deel aan de Guldensporenslag en door Gwijde van Dampierre werd hij tot ridder geslagen.

De  familie Borluut heeft steeds een voorname rol gespeeld in Gent. Eind 19e eeuw woonde er nog een laatste afstammeling in het hotel d’Hane-Steenhuize in de Veldstraat.

In 1980 besliste het stadsbestuur de naam te veranderen in de Belfortstraat.
Tien jaar later, aan de vooravond van de Gentse Wereldtentoonstelling van 1913, werden twee échte middeleeuwse gebouwen, het Sint-Jorishof en café De Turk, gelegen op de hoek van de Hoogpoort en de Botermarkt, gerestaureerd door stadsarchitect Charles Van Rysselberghe (1850-1920) en zijn medewerker Hendrik Geirnaert (1860-1928). 
De Belfortstraat is nu heraangelegd als sluitstuk van het KoBra-project. De straat heeft brede voetpaden, opnieuw tramsporen en – voor het eerst – ook twee bomenrijen gekregen.

     

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent