Ferdinand Lousbergkaai

Franse benaming was eerst Pecherie en later Boulevard Lousbergs.
Voor 1864 werd deze kaai Visserij genoemd, zoals thans nog de overkant (zuiden) genoemd wordt, naar het gelijknamige water of Rommelwater. De Visserij is een coupure gegraven in 1752 parallel met de Schelde. Gaande van de Slachthuisbrug, juist voorbij de samenvloeiing van Leie en Schelde naar de toenmalige Keizerpoort . Tot het derde kwart van de negentiende eeuw gedeeltelijk versterkt met de vestingmuren van de zestiende-eeuwse stadsversterking en gedeeltelijk ingenomen door het Spanjaardkasteel. Zogenaamd Lousbergslaan sinds 1864, na de stichting van het Lousbergsgesticht in 1861 op het toen aangelegde gedeelte van de kaai, het tracé volgend van de oude stadsmuur, ontmanteld in 1860. Tussen de doorsnee negentiende-eeuwse woningen zijn de empirewoning nummer 32 en het "Lousbergsgesticht"  een bijzondere belangstelling waard. Recentere flatgebouwen op de hoeken met de Kasteellaan en nummer 43-54, 60-89 werken schaalverstorend.

Een beschrijving uit 1890 geeft de erbarmelijke toestand aan waarin de straat zich bevond: “Indien er een Lousbergkaai bestaat, dan moet men erkennen dat deze verdwijnt vanaf het huis met nr 70. Dan wordt deze laan een stinkend moeras. De weg is er nog slechts drie meter breed. Er is zelfs geen goot voor de waterafvoer. De bermen zijn niet geplaveid, noch met asse bestrooid, noch aangestampt. Wanneer twee koetsen mekaar willen kruisen dient er een uit te wijken op de doordrenkte aarden berm, diepe sporen achterlatend. De bewoners die geen koer hebben gooiden jarenlang hun vuilnis op de openbare weg. Sommige lagen vuil bevatten resten van haring, andere een laag mosselschelpen en ander soorten huisoverschotten. Rond 1900 werd de verbreed en verhard en in 1903 werden de kaaimuren gebouwd. “ Uit ‘Van wei tot wijk.’

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent