Lange Steenstraat

De Lange Steenstraat die haar naam zou ontlenen aan het feit dat zij in de richting van het Gravensteen leidt, vormt de noordelijke grenslijn van de wijk Patershol. Het middengedeelte van de straat wordt ingenomen door de kloosterkerk, pastorij en bijgebouwen van het voormalig gebouwencomplex van de geschoeide karmelieten. De rest van het straatbeeld wordt voornamelijk bepaald door middelgrote en grote 18de- en 19de-eeuwse woningen.

Deze 80 foto's zijn getrokken op 29 mei 2018