Lange Schipgracht

De Schipgracht werd gedempt in 1906 en gelijktijdig werden de huizen gesloopt op de Oostzijde van de straat gelegen aan het water. Thans troosteloos straatbeeld met op de O.-zijde nog enkele resterende doch bouwvallige huizen en op de Westzijde het thans buiten bedrijf zijnde industriecomplex van de .Groote brouweryen Ultra" met ernaast tot voor kort enkele typische oude woonhuizen uit XVIIe en XVIIIe eeuw, die op het hoekhuis na gesloopt werden om plaats te ruimen voor de nieuwe gebouwen van de polykliniek Bond Moyson".

"BROUWERU ULTRA", LANGE SCHIPGRACHT, GENT. Dit bestaat niet meer
Deze gaat terug op de brouwerij "De Zwaan" die in 1834 door de weduwe B. De Ronne aan de Herodeszak, d.i. een doodlopend steegje aan de Schip gracht, opgericht werd. Ca. 1840 werd deze brouwerij overgenomen door P.J. Heughebaert-De Rudder. Vanaf 1909 werd de brouwerij "Heughebaert" uitgebreid tot zijn voormalige omvang. De meest recente gebouwen dateerden van ca. 1930. De brouwerij Heughebaert werd in 1922 omgevormd tot de "N.V. Ultra". In de jaren zeventig sloot de brouwerij Ultra haar deuren. Op het terrein werd later de "Volkskliniek Bond Moyson" gebouwd.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent