Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:
https://beeldbank.stad.gent/
Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/

Sassekaai

De Sassekaai, afgelijnd circa 1845 doch slechts verkaveld in het derde kwart van de negentiende eeuw met doorsnee arbeidershuizen, beboomd met kastanjebomen en voorzien van afsluiting met kettingen en een gietijzeren leuning, volgt de bocht van het Tolhuisdok.