Standbeeld Koning Albert1

Dit monument is een vrijstaand bronzen ruiterstandbeeld, op een hoge sokkel uit blokken blauwe hardsteen. In de sokkel zit een verstevigende constructie van baksteen en gewapend beton. De funderingen werden aangebracht door ondernemers Van de Kerckhove en Gilson. De sokkel is een ontwerp van architect Jan-Albert De Bondt. 

Het ruiterstandbeeld werd opgericht dankzij fondsen die door een actiecomité werden verzameld. Onder de giften bevonden zich onder meer een twintigtal blokken 'blauwe arduin van Ecaussines', die bedoeld waren als voetstuk van het monument. De concrete uitwerking van het beeld werd bepaald door een wedstrijd, uitgeschreven op 20 juni 1935 en waaraan alle Belgische kunstenaars uit Oost-Vlaanderen mochten deelnemen. Ze waren vrij in de uitwerking van het werk, zowel plastisch als qua ideologie. Wel was men verplicht met Belgische materialen te werken. In totaal kwamen er 30 ontwerpen binnen. Uiteindelijk koos de jury bij eenparigheid van stemmen voor het ontwerp van Domien Ingels.