Godshuishammeken

Smalle en oude straat krommend van de Sleepstraat tot Nieuwland. Zogenaamd naar het alhier sinds eind 13de eeuw opgerichte Sint-Jacobsgodshuis dat in 1862 werd afgeschaft, gesloopt en vervangen door een reeks woonhuizen. Het oorspronkelijke straattracé ging bijna totaal verloren, onder meer door sloping van een straatbeluik met paar nummers aan de zuidkant zodat daar een uitgestrekt braakliggend terrein ontstond. De overkant is samengesteld uit 19de-eeuwse of oudere rijhuizen, veelal met vernieuwd gevelparement en gewijzigde gevelordonnantie, ofwel onbewoond en verkrot zodat het geheel een troosteloze aanblik biedt.

Beluik dat in 1851 op een doodlopende zijsteeg (straat) van het Godshuishammeke opgericht werd door de fabrikant S.F.B. Dierman. Beluikje bestaande uit een smalle open steeg met drie woningen (nummers 114-118), waarachter zich een koertje met een grotere woning (zonder nummer) bevindt. Het eigenaardige karakter van het beluik spruit voort uit het feit dat de eerste woning van het rijtje (nummer 114) aan de straat paalt, en toegankelijk is vanaf deze. Deze drie huizen bezitten telkens een gevel van twee bouwlagen en twee traveeën; door hun schikking bezitten de nummers 114 en 118 tevens een blinde gevel langsheen de steeg. De woning zonder nummer kwam tot stand door verbouwing van een voordien reeds in binnenblok gelegen gebouw (bergplaats).

In 1863 werd het st Jacobsgodshuis afgebroken op de gronden daarvan werd de Van Caneghemstraat aangelegd ernaast lag er een breekweide waarop dit citétje werd gebouwd. In 1970 had men het groot beluik reeds gesloopt (van 3 blokken met in totaal 41 huisjes de nr 32 tot 112) en onmiddellijk werd er een speelpleintje aangelegd. Er bleef nog een klein beluikje over, ook uit 1851. Via een smalle gang kwam men op een koertje waar zich 3 huisjes bevonden die nu andere bestemming kregen.

 

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3