Hippodrome

In het Gentse zouden maar liefst vier verschillende hippodromen hebben bestaan. Eén bevond zich te St Amandsberg, er was er één in St Denijs Westrem, één in de St Pieters Aalststraat (miljonairskwartier) en eentje langsheen de Offerlaan.

St Amandsberg

Deze piste werd gebouwd op de grond van een rijke familie langsheen de spoorlijn die Gent met Antwerpen verbond. De tribune bestond deels uit baksteen en hout met een dakterras, trappen aan weerszijden en een centraal geplaatste dubbele trap. De tribune kon blijkbaar met een soort grote zeilen  worden afgesloten. Er lagen langgerekte paviljoenen of paardenstallen met zadeldak en ramen in twee kleuren  geschilderd. Uitvergroting van een foto hiervan plus een foto van één paviljoen toont een hele reeks houten “strandcabines” in dezelfde verticale lijnen geschilderd, en wat kris kras opgesteld .Een paviljoen van hout en stro in de vorm van een paddenstoel met daarnaast een bord met de uitslag was wellicht de "toren" van de wedstrijdjury. Toeschouwers voor de paardenrennen parkeerden hun koetsen aan de rand van de hippodroom op het Westveld in Sint-Amandsberg.

 

Hippodrome in St Denijs Westrem.

In maart 1838 stichtte men te Gent “Eene maatschappij voor de paardenloopwedstrijden en den paardenteelt in de beide Vlaanderen”. In april van datzelfde jaar besliste de gemeenteraad van Gent om naast het St Denijsplein een hippodroom aan te leggen. Zij bouwt op haar kosten tribunes, stallingen, enz om voornoemde maatschappij in de gelegenheid te stellen tot het inrichten van “paardenloopwedstrijden”.  Op 2 en 3 juni hadden reeds de eerste wedstrijden plaats. Het waren de eerste paardenkoersen te Gent. Dit evenement ging gepaard met grote feestelijkheden, waaronder prijsschietingen in de verschillende gilden. In de Casino gaf men een groot concert voor de vreemdelingen gevolgd door vuurwerk en een bal.

De Hippodroom van het St Denijsplein werd weldra de ontmoetingsplaats voor het gehele volk van Gent. Ook de horecasector liet zich niet onbetuigd. Juist naast het koersplein kwam “Estaminet au Derby” voor het chique volk en naast ’t kapelletje het café ‘Het Peerdeken” (afgebrand in 1918) voor de jockeys en de stalknechten. Vanaf 19120 was de glans wat verdwenen en in 1948 verdween dit hippodroom voorgoed uit St Denijs Westrem.

 

Compagnie Continental d’horticulture

Naar het einde van de 19e eeuw grijpen er nog enkele andere belangrijke wijzigingen plaats aan de bewoning en bebouwing langs de Coupure.
In 1869 nam bijvoorbeeld tussen de Stoppelstraat en Coupure Rechts de Luxemburgse immigrant Jean Linden het ondertussen beroemde hofbouwbedrijf van Ambroise Verschaffelt over en breidde het uit als de Compagnie Continemtale d’Horticulture. De door hem gekweekte orchideen verwierven werldfaam. Het bedrijf van Linden werd daardoor , net als dat van zijn voorganger Verschaffelt en de indrukwekkende gietijzer en glas wintertuin van graaf de Kerchove de Denterghem aan de Nieuwe Wandeling, een bezienswaardigheid tijdens recreatieve wandelingen en een trefpunt voor de Gentse bourgeoisie.

De broeikassen van het tuinbouwbedrijf van Linden werden wegens faillissement in 1889 openbaar verkocht. Op de terreinen van Lndens Gesloopte hofbouwbedrijf werdedn vanaf 1890 paardenwedsrijden georganiseerd tot er een gedeelte werd verkaveld in 1912 na aanleg van de Lieven De Winnestraat, tussen Coupure Rechts en Twaalfkameren.  Op de overige braakliggende grond werd eind jaren 1950 een bouwproject gerealiseerd onder impuls van Robert Brasseur, directeur van de katoenspinnerij FNO.