Kunstlaan

Brede rechte straat opklimmend van de Overpoortstraat tot de Charles de Kerchovelaan. Aangelegd in 1898 en midden met een berm beplant met een dubbele rij platanen: Bij het kruispunt met de Sint-Amandstraat en de Overpoortstraat bleef een kleine, achtkantige, houten krantenkiosk bewaard.
De straat vangt aan met een aantal burgerhuizen, voorzien van witbepleisterde lijstgevels van twee of drie traveeën van rond 1900, veelal met neoclassicistische inslag. Daarop volgt een reeks fantasievollere en kleurige bakstenen gevels uit begin 20ste eeuw in art-nouveaustijl met typische uitwerking van de gevelstructuur, ijzeren balkon- en vensterleuningen, borstweringen en panelen. De meeste rijhuizen en hoekpanden met de Kattenberg werden uitgevoerd naar ontwerp van architect A. Van Hoecke-Dessel en bepalen het zeer eigen karakter van de laan. Kenmerkend voor deze gevels zijn de bredere en uitspringende venstertraveeën gemarkeerd door een opvallende dakvensterbekroning en een erker of balkon en voorts versierd met. Daartussen komen nog enkele eenvoudige bakstenen lijstgevels voor met neotraditionele inslag, onder meer door toepassing van bepleisterde horizontale banden en vensteromlijstingen .

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent