Ballenstraat  Op de website bij patershol

Het is een smal straatje dat loopt van de Kraanlei tot de Haringsteeg. De ene kant van de straat wordt ingenomen door achterhuizen van de Geldmunt. De andere kant wordt bepaald door arbeidershuisjes die in de loop van de 19e eeuw werden aangepast.

In 1831 wordt er een bericht gepubliceerd dat de moord benoemd in de kroeg “den Oyevaer” op de kastelein, zijn vrouw en zijn meid. Zij werden alle drie gewurgd.

Mooie getuigen uit de oude tijd zijn de schamppalen op de hoek van ballenstraat en Haringsteeg. Deze dienden om de gevels van de hoekhuizen te beschermen tegen de wielen van de koetsen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent