Nederkwaadham

Straatnaam vermoedelijk ontleend aan een brouwerij en herberg z.g. "de Roskam" (hier bekend in XVI) ook "Nederkwaadham" genoemd. Voor de aanleg van de Bisdomkaai (1887-1890) belangrijke verbinding tussen de Nederpolder en de Barrestraat met talrijke grote herenhuizen uit XVIII en z.g. "Kulderschool" achteraan uitziend op de Nederschelde, sinds 1858 Rijksmiddelbare School.
Heden zijn alle gebouwen van de r.-straatzijde gesloopt om plaats te maken voor nieuwe schoolgebouwen.
De l.-zijde behoudt sporen van enkele XVII- (?) en XVIII-panden, echter sterk verbouwd en aangepast in XIX en XX.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent