Grauwpoort of Grijze Poort 

De Grauwpoort was een uit donkergrijze aardsteen gebouwde stadspoort. Er zijn vermoedens dat deze poort samen met de Waterpoort opgericht was ter verdediging van het Oudburg. Deze poort stond op de plaats waar nu de Sleepstraat begint.

Op de Schipgracht, op de gracht rond de Portus, die de Leertouwersgracht met de Leie verbond, bevond zich nog een andere poort, de Waterpoort. Deze beide poorten waren op de nu geheten Tichelrei, hoek Sleepstraat geplaatst. De buitenste poort, de Grauwpoort, was van beide de jongste.

In 1353 wordt de poort een eerste maal beschreven als “buten der Grauwer porten”.

Op het plan van het Castrum Oudburg van 1534 zie je het Oudburg castrum of burchtgebied met links centraal het Gravensteen met aan de overzijde van het plein de St.-Veerlekerk. Rechts merk je de Grauwpoort.

Krachtens het bevel van Karel V op 7 mei 1540 vond de afbraak van deze poort in 1558 plaats.