Overstroming in 1965. Beelden van de streek rond Aan de Bocht