Aan de Bocht

Landelijke weg langs de oude Leie-arm bebouwd met vroege zomerhuisjes en recente villa's.

Restant van een 19de-eeuws bedrijfsgebouw (Pol Sion voor verwerking van katoenafval) uitgebreid met een magazijn in 1904. Gewitte bakstenen gebouwen met behouden schoorsteen achteraan, later lokaal van de Gentse roei- en sportvereniging, heden vervallen.
Vermeldenswaardig is nummer 9, zogenaamd "'t Huis aan de Leie", een romantische villa met omringende tuin, naar ontwerp van architect J. Ledoux, van 1904. Bakstenen gebouw met twee bouwlagen onder schilddak (leien) met dakkapellen, vorstkam en belvedère op de linkerhoek. Markerende rechtertravee met vooruitspringende puntgevels in imitatievakwerk; art-nouveau-houtwerk voor het balkon.

https://thomasverheye.wordpress.com/portfolio/stedenbouw-en-ruimtelijke-planning/regionaal-strategisch-project-leievallei-rivierpark-tuin-van-gent/

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

 

Overstroming in 1965. Beelden van de streek rond Aan de Bocht