De Sassekaai en omgeving. 

Sluismeesterstraat en houtdoklaan

Deze straat is afgelijnd circa 1845 doch slechts verkaveld in het derde kwart van de negentiende eeuw met doorsnee arbeidershuizen, beboomd met kastanjebomen en voorzien van afsluiting met kettingen en een gietijzeren leuning, volgt de bocht van het Tolhuisdok.