Nodenayesteeg

Steeg tussen de Veldstraat en de Predikherenlei, naar verluidt verwijzend naar de familie Nodenay, die in 1357, in de Veldstraat een "steen" bezat. Straatnaam tussen 14de en 20ste eeuw ontelbare malen gewijzigd of verbasterd tot de vreemdste benamingen; in 19de en 20ste eeuw onder meer geheten Modenaaisteeg. Oorspronkelijk tracé van deze steeg ging grotendeels verloren door sloping van een straatkant (voorheen pare nummers) welke thans gedeeltelijk ingenomen wordt door autoboxen.
Achter deze autoboxen bevindt zich een muur van Doornikse kalksteen met sporen van twee gedichte muuropeningen. Deze muur vormt een restant van een "steen", vermoedelijk uit 13de-14de eeuw, dat zich bevond tussen Predikherenlei, Van Stopenberghestraat, Schuurkenstraat en Nodenaysteeg. Mogelijk gaat het hier om het "steen" van de familie Nodenay. Naast de muur in de Nodenaysteeg bleven ook een ruime, overwelfde kelder, een thans ingebouwde vleugel en enkele muren van Doornikse kalksteen bewaard die een idee geven van de oorspronkelijke omvang van dit "steen". Vermoedelijk aanvankelijk een L-vormig complex waarvan het hoofdgebouw bestond uit twee parallelle vleugels (nok evenwijdig aan Predikherenlei); daarvan resteert onder meer een zijmuur van Doornikse kalksteen (gemene muur van Predikherenlei nummers 4 en 5); naast sporen van boogaanzetten zijn in deze muur ook nog twee topgevels vaag waar te nemen. Waarschijnlijk vormde de vrij goed bewaarde vleugel achter Predikherenlei nummer 3 een aanbouw.

In 1414 wordt in de St Niklaasparochie gewag gemaakt van de Naeste steghe of Aude Naysteghe, Tot 1787 wordt deze steeg onder de voornoemde parochie benoemd. In 1796 tekent men dit zijstraatje van de Veldstraat tot de Predikherenlei, wat overeenkomt met het huidige tracé

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent