Frans Ackermanstraat

Straatje getrokken in 1881 van de Oude Beestenmarkt tot de Apostelhuizen. Heden uitlopend op het hoge R.T.T.gebouw van de Oude Beestenmarkt. Vrij homogene bebouwing met enkelhuizen van drie bouwlagen en twee traveeën uit vierde kwart 19de en eerste kwart 20ste eeuw met gelijkaardige bepleisterde lijstgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen welke op de bovenverdieping veelal verrijkt zijn met omlijstingen met stucversiering.
Nummer 9 met kleine houten muurkapel met jaartal 1755 op de sokkel, opgehangen tussen twee bovenvensters, waarin een gestoffeerd Mariabeeld met Kind. Volgens Celis zou in 1755 bij een overstroming van de Schelde het beeld aangespoeld zijn en van dan af opgesteld (Veerstraat?); na 1880 in een nieuwe kapel geplaatst in de Frans Ackermanstraat en in 1924 zou de kapel hersteld zijn.