Gouvernementstraat

De vroegere "Opperscheldestraat"; later, toen beurtelings de bisschoppen en de prefect van het departement der Schelde zich vestigden op de plaats waar sedert tweede helft 19de eeuw het gouvernementshotel is gezeteld, noemde de straat respectievelijk "Bisschop-", "Prefectuur-" en "Gouvernementsstraat". Het huidige Gouvernementsgebouw is een alleenstaand complex naar ontwerp van V. Vaerwijck en J. Hebbelynck uit derde kwart 20ste eeuw. Vroeger bebouwd met verschillende "stenen" die thans verdwenen zijn en vervangen werden door classicistische en neoclassicistische huizen.

In 1957 werd Geo Verbanck door Valentin Vaerwyck gevraagd het beeldhouwwerk te kappen voor het door hem ontworpen Provinciehuis. De ingang aan de Gouvernemenstraat kreeg een monumentaal portaal in hardsteen, dat symbolisch de provincie Oost-Vlaanderen weergeeft: bovenaan het wapenschild van de provincie, eronder dat van Gent met links die van Dendermonde en Aalst en rechts die van Oudenaarde en Sint-Niklaas. Onder de linker rechtstand komen de wapens van Lokeren, Temse, Deinze en Wetteren, op de rechter rechtstand die van Geraardsbergen, Ronse, Ninove en Eeklo. De rechtstanden zijn bekroond door geknielde beelden: een baardige man met een flink zeilschip verbeeldt de Schelde, een jonge vrouw met vlechten en een visserssloep verbeeldt de Leie. Ook het beeldhouwwerk aan het zijportaaltje en de bas-reliëfs in de gevels aan de Henegouwenstraat en aan de binnenkoer zijn van Verbanck.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Belangrijk gebouw is het Gouvernementsgebouw of Provinciehuis. Zie Provinciehuis. Hotel du gouvernement