Annonciadenstraat

Deze straat loopt van Oude Houtlei naar Papegaaistraat. Van het vroegere Annonciadenklooster is weinig zichtbaar in de nu nog bestaande gevels. Voornamelijk bebouwd met rijhuizen met lijstgevels van twee of drie bouwlagen waarvan enkele een oude kern aanduiden, doch grotendeels met uitzicht uit het tweede kwart van de 19de eeuw.

In de Annonciadenstraat was vroeger een klooster gevestigd. De zusters van de Heilige Catharina vestigden zich hier in 1624 in een gebouw en sloten aan bij de orde der Annonciaden. Tijdens de Franse revolutie, worden de gebouwen en kapel verkocht en grotendeels gesloopt (1798). De eigenlijke kloostergebouwen lagen op de hoek met de Stoppelstraat, rondom een vierkante kloostertuin met een kapel ter hoogte van de bocht in de Annonciadenstraat. De gebouwen aan de straatzijde werden verbouwd in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw (nummers 21-31).
In het straatbeeld is hier niets meer van te zien.

 

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent