Berouw

Het Berouw is de oude verbindingsweg tussen de Kartuizerlaan en Vogelenzang. De straat omvat twee beluiken. Het Ijzerheksken (nrs 8-38) en het Savooipoortje (nrs 66-106).

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3

 

Het beluikje ijzerkesken nrs 8-38 werd gebouwd in het begin van de 18de eeuw en tussen 1836 en 1884 werden talrijke wijzigingen gebeurd. Het is een beluik met onregelmatig grondschema, achter brede (3 meter) open toegang. De inplanting en grondvorm dateert uit het eerste kwart van de negentiende eeuw, doch onderging in de loop van de negentiende eeuw een aantal aanpassingen. Circa 1836 werden de huizen nummer 32 en 34, evenals de kern van nummer 14 (verbouwd in 1852 en 1894) opgetrokken; nummer 10-12 kwamen circa 1880 tot stand door opsplitsing en verbouwing van een vroeger in binnenblok gelegen woonhuis. In 1884 tenslotte werd de rooilijn van het Berouw ter hoogte van dit beluik achteruit geschoven door sloping van de bebouwing aan de straatzijde, en kregen nummer 8, 38 en 40 een op de straat uitziende gevel.

 

Het beluik Savooipoortje 66-106    van het Berouw en de Geuzenberg werd ontruimd rond 1973 en werd gesloopt in 1977. De eerste nieuwbouw appartementen kwamen maar klaar in 1983.
Het is een interessant dubbel steegbeluik (straat) met gemeenschappelijke toegang. Van het beluik kwam in 1857 de rechtersteeg (nummer 60-62) klaar, toen achter een smalle overbouwde toegang; voor de huizen nummer 60-70 werden waarschijnlijk delen van een vroeger magazijn herbruikt. De huidige toegang, samen met de linkersteeg (nummer 84-106) dateren van 1860. De huisjes achteraan beide stegen (nummer 70, 72, 94 en 96) werden in 1867 over een beek gebouwd. Een datumsteen tegenover de toegang vermeldt: “.G. Douterligne - Beelaert -.- 1860”. De toegang is afgesloten door twee gietijzeren paaltjes, waarboven een sierlijke smeedijzeren bekroning. Gekasseide stegen.
Beide delen van beluik hebben een eigen karakter. In het rechterdeel palen de woningen onmiddellijk aan de steeg; gemeenschappelijke sanitair-hygiënische voorzieningen bevinden zich aan het begin der steeg en onder de achterste huizen; kolenbakken in het midden. In het linkerdeel bezitten de woningen telkens een voortuintje, thans bebouwd met houten constructies, van de steeg afgesloten door een bakstenen muurtje waarop ijzeren hekken. Toiletten aan de hoofdtoegang, en achteraan de steeg.