Hotel Legrand

Het voormalige Hotel Legrand staat op de hoek van de Nederkouter en de Tiebaertsteeg in Gent. Het herenhuis werd gebouwd in 1784 in opdracht van jonkheer Georges Anthoine Kervyn. De bepleisterde lijstgevel werd volledig geconcipieerd in de geest van het classicisme: een duidelijke gevelindeling met een zekere monumentaliteit, en een overzichtelijke horizontale belijning. Bij de herbestemming van het pand tot kantoren in de jaren 1970 werden de interieurs grotendeels gesloopt en de bijgebouwen vervangen door nieuwbouw. In 1990 werd het huis beschermd als monument.