Antonius Triestlaan

Deze straat is een deel van de ring (R4). Loopt van Rozemarijnstraat met flauwe bocht tot aan Ekkergemkerk. De meest in het oog springende gebouwen zijn CVO, Politiekantoor en een nieuwe afdeling UGent, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.
Tijdens de oorlogsjaren (14 – 18) was hier een Duits militair hospitaal gevestigd. Was gevestigd op de plaats waar nu het Politiekantoor is gebouwd

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent