Antonius Triestlaan

Deze straat is een deel van de ring (R4). Loopt van Rozemarijnstraat met flauwe bocht tot aan Ekkergemkerk. De meest in het oog springende gebouwen zijn CVO, Politiekantoor en een nieuwe afdeling UGent, faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.
Tijdens de oorlogsjaren (14 – 18) was hier een Duits militair hospitaal gevestigd. Was gevestigd op de plaats waar nu het Politiekantoor is gebouwd