Boerenkot.

Op de grondvesten van de vroegere gevangenis het Rasphuis (1775-1935), verrijst tussen 1937 en 1940 het gebouwencomplex van de Rijkslandbouwhogeschool - later de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent. Het grote U-vormige gebouw in gele baksteen is een ontwerp van August Poppe en Georges Collin. Verschillende uitsprongen verlevendigen het sterk horizontaal gelede gebouw. Overal duikt het getal drie op: drie vleugels, drie verdiepingen, drie uitsprongen per gevelzijde, zelfs de raampartijen zijn deelbaar door drie.