Grote Huidevettershoek

De Grote Huidevettershoek wordt al vermeld in 1281. De wijk was gelegen aan een brede Scheldebocht. Hoewel gelegen buiten de 12de-eeuwse omwalling was dit gebied onderdeel van de Sint-Jansparochie en behoorde het tot het Gentse schependom. Samen met een deel van het Sint-Pietersdorp werd het gebied midden 13de eeuw binnen de laatmiddeleeuwse stadsomwalling van Gent opgenomen. Vanaf het midden van de 13de tot het midden van de 16de eeuw waren de leerlooiers en huidevetters actief.

                                                                                                                                                      45 foto's