WATERPOORT

Deze poort bevond zich aan de brug bij Oudburg. Haar naam ontleende ze aan het water dat door de sluis liep.