Recollettenlei

De Recollettenlei is gelegen aan de Leie en zo genoemd omwille van het voorheen nabij gelegen klooster der Recolletten of Minderbroeders. Dit klooster bevond zich van begin 1700 tot 1797 op het huidige Koophandelplein dat thans gedomineerd wordt door het neoclassicistisch Gerechtshof.

Het is een fraaie en zeer typische straat met grote en statige burgerhuizen, vnl. uit 19e eeuw en in empire- of neoclassicistische stijl opgetrokken.

                                                                                                                                                                                                                            40 foto's

 

De Recoletten

De Recoletten, in feite de later hervormde Minderbroeders, verlieten de stad in 1579 maar kwamen in 1584/85 terug, herstel­den het klooster en bouwden in 1589 een nieuwe kerktoren. Ooit telde de orde 100 leden, in 1662 aan de kerk in 1715.

Onder de Fransen werden de Recoletten in 1796 ontbonden. Er waren weer plun­deringen en in 1797 verkocht men een deel van de kunstschatten. Een jaar later volgde de afbraak van kerk en klooster. De stad verwierf de grond, waarop men een koophandelsbeurs wilde bouwen. Vandaar de huidige benaming- Koophandelsplein, waarop tussen 1815 en 1845 een halfvastenfoor werd gehouden. Toen Gent in 1832 zetel werd van één der drie beroepshoven, besloot men op het oude Recolettenplein een gerechtshof te bou­wen. Dit gebeurde tussen 1836 en 1843 en de inhuldiging greep plaats in 1846. De H. Franciscus van Assisie stichtte in 1212 een tweede orde, ditmaal enkel voor vrouwen. De eerste volgelinge was de later heilig verklaarde Clara. Men vindt de Clarissen van in de 13e eeuw te Gentbrugge. liet klooster werd in 1578 afge­broken en de zusters verbleven in Gent, o.a. van 1578 tot 1613 aan de Onder­straat in de panden Wulfaert-Vilainsteen en het Huis van Schardau, of tot na het houwen van een nieuw klooster aan de St-Lievenspoortstraat. Nog in Gent zocht een kleine gemeenschap van Clarissen-­Urbanisten uit Geraardsbergen een veili­ger verblijf. Ze kregen daarvoor toelating in 1648 en verbleven eerst op St-Pieters ln 1653 deden ze het huis aan SI-Pieters van de hand en kochten van de paters Discalsen een ander aan de Houtlei tegen­over de Posteernestraat. Er waren 5 zus­ters, die de woning zo goed mogelijk omvormden tot klooster. In 1687/88 bouwden ze er een nieuw met in 1734 een kapel, gewijd in 1738. De orde werd

afgeschaft in 1783 onder Jozef Il en terug in eer hersteld in 1790. Opgeheven door de Fransen, werden de gebouwen - geluk­kig voor rekening van de zusters - ver­kocht. De 15 nonnen en de 3 lekenzusters weken uit 3 naar het groot begijnhof, 7 naar het klein begijnhof en de rest naar familie of vrienden. In 1824 waren ze terug aan de Houtlei. Ze hadden zich vroeger vooral bezig gehouden met onderwijs aan burgermeisjes en hielden een pensionaat voorjuffrouwen, dochters van rijke ouders. In 1840 was het aantal Clarissen geslonken tot twee en besloten ze tot de verkoop aan de Recoletten, die aldus weer een vast verblijf in Gent von­den. Ze vergrootten en verbouwden de kerk in 1843 en in 1856/1857.