Onze Lieve Vrouw Ter Hoyen

OLV Ter Hooyen

                                                                                                                                                                                                                           388 foto's

Het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen of Klein Begijnhof in de Lange Violettestraat te Gent is een typisch stadsbegijnhof dat na een geschiedenis van 750 jaar nog zeer authentiek en sfeervol overkomt.

Het begijnhof werd opgericht op de Groene Hooie, tussen de Hooipoort en de Vijfwindgatenpoort. Vandaar de naam O.-L.-Vrouw "ter Hoyen". Het leunde aan tegen de (gedeeltelijk bewaarde) stadsmuur. Dit begijnhof verleende onderdak aan begijnen afkomstig uit de kleine adel, de burgerij en de rijke landbouwersfamilies. Op het hoogtepunt van zijn bloei woonden er meer dan 300 begijnen.

Oud Begijnhof Sint Elisabeth

Oud Begijnhof

Het begijnhof uit 1242 groeide uit tot een begijnhofstad bestaande uit: de kerk, het huis van de grootjuffer, de infirmerie, de infirmeriekapel, 18 conventen en 103 begijnenhuizen, de bleekweide en boomgaard.

De begijnen verhuisden op 29 september 1874 naar het nieuwe begijnhof in St Amandsberg. Dit gebeurde na een aantal voorafgaande en bepalende gebeurtenissen.
     De afbouw van het religieuse leven onder de Franse revolutie.      Het aan de macht komen van een liberaal stadsbestuur
     De industriële revolutie die de stad vanuit functioneel oogpunt        open wilde breken.

Groot Begijnhof Sint Amandsberg

Groot Begijnhof

Het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg is, door toedoen van het mecenaat van de hertog van Arenberg, gebouwd in 1874 voor de 700 bewoners, een honderdtal dames naast een zeshonderd begijnen, die het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth in Gent moesten verlaten onder druk van het liberale stadsbestuur. Meer dan zes eeuwen lang huisden de begijnen in hun Hof aan het einde van de Gentse Burgstraat. Het werd volgens de overlevering in 1234 door Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen bevestigd.
In 2003 overlijdt de laatste Grootjuffrouw.
Toen verstilde de begijnenbeweging.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:
https://beeldbank.stad.gent/
Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/