DE BRUGSE POORT

De Brugse Poort is één van de oudste volkswijken van Gent. De wijk situeert zich in het noordwestelijk deel van Gent, in de 19de-eeuwse stadsgordel. Tussen de Leie en het kanaal Gent-Oostende vinden we nog vele sporen van het industriële verleden van Gent. De buurt groeide zonder stedenbouwkundige voorwaarden, vandaar het chaotische stratenpatroon. Oude textielfabrieken zijn vandaag gerenoveerd tot grote winkels of wachten in vervallen toestand op een nieuwe bestemming. Lange smalle straten doorkruisen de wijk. Tussen de kleine arbeidershuisjes staan er veel met dichtgetimmerde deuren en ramen voorzien van de 'onbewoonbaarverklaring'. Andere zijn dan weer helemaal opgekuist.
Hetzelfde fenomeen zien we bij de typische Gentse beluiken. Dat zijn erfjes van arbeidershuizen die vroeger door de textielbazen werden opgetrokken om de arbeiders zo dicht mogelijk bij de fabriek te huisvesten en meteen aan hen te binden. Het ene beluikje is helemaal gerestaureerd en wordt behoorlijk duur verhuurd. Een evolutie die een nieuw publiek van jonge gezinnen en studenten aantrekt. Andere beluikjes staan er dan weer vrij troosteloos bij.

Het eerste wat opvalt, is de enorme verscheidenheid van de bevolking. Wie door de Brugse Poort wandelt, beseft al snel dat deze wijk echt een poort is, een poort waardoor vele mensen Gent binnenkomen. We horen er West-Vlaams naast Limburgs, maar ook alle mogelijke Oost-Europese talen, naast Aziatische, Afrikaanse en nog veel meer. De wijk heeft één grote handelsstraat waar winkels en organisaties van allerlei pluimage broederlijk naast elkaar bestaan: de Bevrijdingslaan. .

Begin de jaren 2000 startte de Stad Gent met het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ – het pilootproject in het kader van de Gentse stadsvernieuwing. Bedoeling was om letterlijk meer zuurstof in de dichtbebouwde en –bevolkte wijk te pompen, door middel van buurtparkjes, private tuinen, langzaam verkeer en parkeren, sociale en culturele voorzieningen, een wijkgezondheidscentrum, diverse sociale woningbouwprojecten en private woningbouw,… Het Pierkespark, waar Bij’ De Vieze Gasten in gelegen is, is het rechtstreekse gevolg van deze stadsvernieuwing: deze vroegere speelplaats werd omgevormd tot een bruisend park, met o.a. een kringloopwinkel, het bedrijf Skil , koffie- & buurthuis Trafiek en Marokkaans restaurant Safi Safi. 

Met 'Zuurstof voor de Brugse Poort' investeerde het stadsbestuur dus fors in de wijk, en zeer zeker ten goede. In het voorjaar van 2010 ontspon zich in de wijk echter een stevige discussie naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Lijn 3’. Door middel van een reeks aangrijpende foto's vroeg men aandacht voor de vergeten onderkant van de samenleving in de Brugse Poort. Ook de pro's en de contra's van het stadsvernieuwingsproject ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ werden op de weegschaal gelegd. Bij vele professionele organisaties in de buurt laaiden de emoties hoog op, maar al snel werd besloten om de discussie vooral positief aan te wenden. Dat heel veel mensen in de Brugse Poort in moeilijke, precaire situaties leven en dat er nog heel veel werk aan de winkel is, dat werd door niemand ontkend. Daarom werd besloten tot het opstarten van de Precaire Puzzel van de Brugse Poort. Concreet werden meer dan 60 (!) buurtorganisaties aangesproken om een Charter voor de Brugse Poort op te stellen met daarin tien intenties die we willen concretiseren. In het voorjaar van 2011 werden de eerste acties opgezet, waarbij buurtbewoners actief werden aangesproken vanuit de 60 organisaties om het Charter mee te onderschrijven. Andere acties volgden. Voor een huidige stand van zaken kan je terecht op de blog van de Precaire Puzzel.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

W Brochure Brugse Poort Juni 2012
PDF – 22,2 MB 244 downloads
Wkrottenopruiming
PDF – 8,4 MB 215 downloads