Erehof.          Cour d’Honneur

Eenmaal voorbij de mastodonten van runderen en de toegangspoorten kwam je op het majestueuze, lang uitgestrekte Erehof.

Aan weerszijden van dit plein bevonden zich eerst de gebouwen van de Belgische sectie.

Voorbij de zijweg, waar de burelen, de bank, de post en de brandweer geplaatst waren begonnen de zuilengalerijen van de Franse en Britse sectie.

In het midden stond een reusachtig beeld van het Ros Beiaard en de vier Heemskinderen ontworpen door Aloïs De Beule.

Net voorbij het Ros Beiaard, lag een rechthoekig bassin. De blik van de bezoeker werd onmiddellijk naar de hoek gezogen waar het water van het Waterkasteel in het bassin stortte. Een beeldengroep van Jules van Biesbroek - Schoonheid , Kracht en Wijsheid – sierde de grote fontein. Ook langs de rand van het bassin stonden verschillende beelden die refereerden aan de Griekse mythologie. Zo keek een naakte Europa vanop de rug van haar stier de voorbijgangers schaamteloos toe.

Aan de overkant van het Erehof verrees het Paleis voor Schone Kunsten. Op de voorgrond hiervan stond een muziekkiosk met stoeltjesrijen voor de luisteraars.

Links en rechts van dit prachtige paleis liep de Natiënlaan.

Foto’s gemaakt vanuit de richting Hoofdingang naar het paleis voor Schone kunsten.

 

Vooraan zie je de Belgische Sectie, dan Ros Beiaard, dan waterkasteel met aan de linkerkant de Engelse Sectie en de rechterkant de Franse. Op het einde zie het paleis voor Schone Kunsten

 

Foto’s gemaakt vanuit de richting Paleis voor Schone kunsten naar de Hoofdingang toe. 

Vooraan zie je Het Waterkasteel met links de Franse Sectie en rechts de Engelse. Dan komt het Ros Beiaard en dan de beide vleugels van de Belgische sectie.