Force, Beauté, Sagesse

Verborgen in het park staat een beeld met drie figuren met de onderschriften Force, Beauté, Sagesse. Kracht, schoonheid, wijsheid.

Van Bendegem: ‘Hadden we hier in 1913 gestaan, dan stonden we met onze voeten in het water. Dit beeld stond acht meter hoog, omringd door beelden van bewonderend opkijkende mensen. Het was de bekroning van de entree van de wereldtentoonstelling.’ Nauwelijks iemand die weet dat het beeld er staat, nog minder mensen die een idee hebben waarom ze kracht, schoonheid en wijsheid uitbeelden. Het zijn de symbolen van de vrijmetselarij.

In het midden van het Erehof, net voorbij het Ros Beiaard, lag een rechthoekig bassin. De blik van de bezoeker werd onmiddellijk naar de hoek gezogen waar het water van het Waterkasteel in het bassin stortte. Een beeldengroep van Jules van Biesbroek - Schoonheid , Kracht en Wijsheid – sierde de grote fontein. Ook langs de rand van het bassin stonden verschillende beelden die refereerden aan de Griekse mythologie. Zo keek een naakte Europa vanop de rug van haar stier de voorbijgangers schaamteloos toe. De fontein lag voor een zuilengalerij die bestond uit een ovalen centraal deel met links en rechts een zuilenrij met vier stuks. Op het voorste deel pronkte de allegorische beeldengroep ‘Beaute – Force – Sagesse’. Het beeld Sagesse droeg in haar schoot een driehoek. Deze verwees duidelijk naar de vrijmetselarij, waarvan Van de Voorde lid was. Links en rechts van deze centrale beeldengroep was een groep figuren in hoog reliëf gebeeldhouwd.

Veel geld voor de wereldtentoonstelling kwam van vrijmetselaars, maar die hielden hun lidmaatschap toen nog verborgen, omdat er excommunicatie op stond. Maar met dit beeld gaven ze een duidelijk signaal geven ‘Wij zijn hier’.

Na de wereldtentoonstelling werden de terreinen van de wereldtentoonstelling verkaveld. De inrichters mochten als eerste kiezen uit de loten. Het is sindsdien altijd een beetje een chique buurt gebleven.