St Niklaasstraat

Vroegere Posthoornstraat, in 1897-1899 getrokken ter vervanging van de Kromsteeg (tussen Cataloniëstraat en Bennesteeg) en verder doorgetrokken tot aan de Korte Meer.

De Sint Niklaasstraat is nu een brede rechte straat met nog een overwegende bebouwing uit het vierde kwart van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, met talrijke aangepaste winkelpuien. Het imposante "telefoonhuis" met hoge toren, in 1901 opgericht op de hoek van de Bennesteeg naar ontwerp van architect A. Van Hoecke werd recent vervangen door een enorm complex.

Op de hoek met de Cataloniëstraat staat het Metselaarshuis met futuristisch uitzicht op de hoek met de Cataloniëstraat. Bovenop staat de moreske dansers op de trapgevel van het gebouw, creaties aan de hand van wijlen Walter de Buck.

De allereeste benaming voor deze straat was de Cromme Steghe die liep tot aan de Bennesteeg. Een naam die verwees naar de vroegere kromme vorm van de huidige St.-Niklaasstraat.

In de 19e eeuw was de Cromsteeg gekend voor prostitutie.

Na 1898 was de straat ook als de Posthoornstraat gekend. Dit zou naar de plaatselijke afspanning de Posthoorn uit de 18e eeuw zijn geweest. Tussen 1897 en 1899 werd de straat ook verbreed. Daarbij werden hele huizenrijen afgebroken om de straat recht te trekken.

In die Posthoornstraat bevond zich sinds 1901 het “Hotel du Téléphone”. Het gebouw met een sierlijk torentje was gevestigd op de hoek met de Bennesteeg. De toern van het gebouw was57m hoog. Die hoogte was nodig om de omliggende straten van verbinding te voorzien. Wie te ver woonde kon via ondergrondse bekabeling bereikt worden.