Blindeken

Naar verluidt tot circa 1850 enkel voorzien van blinde muren, vanwaar de naam. Heden recht straatje tussen de Komijnstraat en de Brouwersstraat met een eenzijdige bebouwing van midden 19de-eeuwse beraapte arbeidershuizen met twee en een halve De linker straatwand werd recent ingenomen door de nieuwe bouw van de polikliniek van de Christelijke Mutualiteiten.
Bij mijn eerste bezoek kwam natuurlijk het kwartier waar ik als kind rondgelopen had en waar ik opgegroeid was tot jongeling het eerst aan de beurt. Met ontroering zag ik wat er overbleef van mijn Blindeken. Ik was teleurgesteld. Bij mirakel staat mijn huisje Nr. 4 er nog en het uiterlijk is mooier en aantrekkelijker dan toen ik er woonde als kleine jongen. Het is vuil donkergrijs, rotsachtig pleisterwerk op de voorgevel is weggekapt en nu ziet men de roze kleur der oude bakstenen. Er is zelfs een boompje geplant tussen de nu witte deur en het vensterraam. Maar het huisje is niet meer bewoond. En de rest? Alle andere huisjes van de rij zijn gedeeltelijk of totaal afgebroken. De huizen aan de andere kant zijn vervangen door het gebouw van een grote Mutualiteitskliniek die zich uitstrekt over de Komijnstraat, de Peperstraat en een deel van de Hoogstraat Het overblijvende deel van de Komijnstraat is praktisch ongedeerd gebleven, alleen zijn de meeste huizen onbewoonbaar geworden. Aan de Kleine Ramen blijft alleen een rij huizen over. De andere zijde is totaal afgebroken, de Alcoholstokerij inbegrepen. Die stokerij was de kern rond dewelke de 4 straatjes Blindeken, Komijnstraat, Ramen en Brouwerstraat, in vierkant werden gebouwd. De Brouwerstraat is ook redelijk ongedeerd gebleven. Twee gedeeltelijk houten façades bestaan nog, andere gevels werden gerestaureerd.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent

Mijn dank aan Lut Laureys voor de hedendaagse foto’s

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10200251597674629&type=3