St Theresiakerk  in de Boomstraat

Parochiekerk Sint-Theresia van het Kind Jezus. Driebeukige neoromaanse kruiskerk met toren op het noordoosten. Gebouwd in gele baksteen, verwerkt met hardsteen naar ontwerp van Edgard Van Hoecke-Delmarle in 1928. Links van de kerk pastorie deel uitmakend van hetzelfde ontwerp.

De eerste steen werd gelegd op 19 september 1927 en in 19 juli 1932 werd ze plechtig ingewijd door bisschop Coppieters. Aangekomen op het plein van de nieuwe kerk werd er in openlucht een plechtig lof gezongn met sermoen door de bisschop.

Op 17 mei 1925 werd de Franse karmelietes Therese Martin Heilig verklaard. Zij was in die periode danig populair dat het voor de hand lag dat de Heilige Theresia van Lisieux de patroonheilige van de nieuwe parochie op de Muide zou worden. De officiële parochiebenaming Sint Thresia van het Kind Jezus, werd in de volksmond algauw “Trezeken”. Ook in de processie werd de Patroonheilige uitgebeeld.

Basisschool De Boomhut uit de Brugse Poort krijgt een verlengstuk, in de aanpalende Sint-Theresiakerk. De kerk wordt een turn- en polyvalente zaal en opvangplek.

De Vlaamse regering maakte vandaag 9 miljoen euro vrij voor het Gentse onderwijs. Daarmee kunnen een hoop scholen uitbreiden of bijbouwen, wat de toenemende druk op de Gentse scholen moet opvangen. De Wijze Eik in Mariakerke bouwt tien lokalen bij, Sint-Bavo vier en een kleuterschool in de Verdedigingsstraat. Het Klimrek krijgt 89 nieuwe plaatsen, Crombeen een refter en de Mozaïek drie nieuwe klassen.

Het opvallendste project is dat van de Sint-Theresiakerk in de Boomstraat, een zijstraat van de Brugsesteenweg. De kerk wordt een verlengde van de aanpalende basisschool De Boomhut. Het gebouw wordt ontwijd en verbouwd tot een polyvalente zaal, turnzaal, keuken en archief. De lokalen voor naschoolse opvang krijgen er ook een plek, waardoor in De Boomhut nieuwe klassen voor 50 kinderen kunnen komen.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent