Fortlaan

Zuidelijke begrenzing van het Citadelpark. Verbindingsstraat tussen de Kortrijksesteenweg en de Parklaan, gepland sinds 1889 als deel van de nieuwe aan te leggen burgerwijk achter het park rondom het eerste Sint-Pietersstation (Parkplein). Verkaveld door de stad en volledig bebouwd tussen 1893 en 1900. Heden jammer genoeg reeds grotendeels opnieuw bebouwd met hoge schaalbrekende flatgebouwen waarvoor enkele mooie art-nouveauvoorbeelden moesten verdwijnen. Onder de resterende kleinschalige bebouwing zijn enkele recentere woningen te vermelden bij het hoekcomplex met de Parklaan, voorheen ingenomen door een bekend lusthof zogenaamd "Trocadero".
Naast één resterend fraai voorbeeld van art-nouveaustijl vertonen de overige panden eerder neoclassicistische of eclectische karakteristieken in een vrij sobere baksteenarchitectuur.

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar

https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent