Vaderlandstraat

Gelegen binnen de wijk zogenaamd Sint-Pieters-Aalst of deel van het domein Sint-Pieters-buiten-de-muren, tot 1795 toebehorende aan de Sint-Pietersabdij. Urbanisatie voorzien in 1902-1904 doch in 1911-1912 uitgekozen als terreinen voor de Gentse wereldtentoonstelling van 1913. Verkaveld in 1926 als typische rijke burgerwijk, in de volksmond zogenaamd Miljoenenkwartier, met het huidige Paul de Smet de Naeyerplein als centrum.

Rechte straat tussen de Onafhankelijkheidslaan en Krijgslaan, verkaveld in 1926. Gedeeltelijk bebouwd met alleenstaande villa's (linker straatzijde, links en rechts van de doorkruisende Fleurusstraat) en rijhuizen voorzien van voortuintjes.

De rij monumentale villa's met omringende tuinen sluiten zowel aan bij de traditionele Engelse villastijl (nummer 41-43 van 1929 naar ontwerp van architect Charles Hoge, met imitatievakwerkbouw), de eclectische stijl (nummer 35 gesigneerd Charles Hoge, 1930) als de Nieuwe Zakelijkheid (nummer 45 volgens archiefstukken naar ontwerp van architect Jules Lippens, 1931; nummer 47 gesigneerd Geo Bontinck, nummer 51 naar ontwerp van architect August Desmet).

Zelfde variatie bij de aaneensluitende rijhuizen, meestal met drie bouwlagen onder zadel- of plat dak, volgens bouwaanvragen overwegend van 1929-31. Verschillend getinte bakstenen parementen verlevendigd met geschilderde en gecementeerde erkers en vensteromlijstingen of kleurige faïencetegels (onder meer nummer 94 naar ontwerp van architect Marc Neerman, nummer 148 van Emile De Nil en nummer 156 van J. Lippens, alle van 1929). Sterk geritmeerde gevelwanden door gebogen of strak kubistische erker en balkons. Voornamelijk art-deco-elementen in afwerking van details (houtwerk van vensters met glas in lood).

Verschillende panden zijn gesigneerd:

  • nummer 15 G(eorges) Merlé

  • nummer 62 R(aymond) Plisnier

  • nummer 90-92 G(uillaume) Monnier

  • nummer 122-124, Th(eofiel) Desmet

  • nummer 138 V(ictor) Lippens

  • nummer 140 J(ean) Hebbelynck

  • nummer 152 Ch(arles) Hoge, 1932