De Pintelaan

Rechtlijnige beboomde straat van de Ottergemsesteenweg tot aan de Ringvaart op de plaats van de oude spoorlijn Gent-Kortrijk, aangelegd in 1839 en circa 1912 verlegd met de bouw van het Sint-Pietersstation. De gronden rechts van de spoorlijn, tussen de Galglaan en Oudenaardsesteenweg maakten in 1913 deel uit van de wereldtentoonstellingsterreinen. Na de eerste wereldoorlog werden hier oefenterreinen en opslagplaatsen van het leger opgetrokken en recent ook de nieuwe gebouwen voor de wetenschappen van de Universiteit Gent.
Lintbebouwing van burger- en arbeidershuizen tot het kruispunt met de Galglaan. Bij het kruispunt met de Zwijnaardsesteenweg is de ingang van het Academisch Ziekenhuis van de R.U.G. waarvan de eerste ontwerpen van de groep CAVAZ (architecten Cerulus, J.N. Cloquet, A. Desmet, G. Magnel, Van Engelen en M. Wolters) dateren van 1934-36. De eerste paviljoenen werden in gebruik genomen op het einde van de jaren 1950 en sindsdien kwamen nieuwe en hoge bouw het complex voortdurend uitbreiden.
Het linker straatgedeelte voorbij de Galglaan werd voornamelijk tussen 1925 en 1935 verkaveld en bebouwd met typische villa's in romantische stijl.
De Kapel van het Universitair Ziekenhuis van Gent werd tussen 1968 en 1970 gebouwd naar ontwerp uit 1967 van professor Jan Lodewijk Cnops met glas-in-loodramen naar ontwerp van Harold Van der Perre. De kapel met als grondplan een uitgerekte symmetrische vijfhoek staat centraal op de ziekenhuiscampus op een driehoekig perceel. Door het uitrekken van de vorm ontstaat een weloverwogen positionering op het terrein met de twee lange blinde gevels evenwijdig aan de straatzijdes ten noorden en zuiden. Centraal in deze gevels bevinden zich de beide toegangen tot de kapel. De kortste zijde van de vijfhoek sluit aan bij de scherpe hoek ten oosten van het perceel. Aan de tegenovergestelde, westelijke kant vormen twee vliesgevels een rechte hoek met de blinde zijgevels. Het gebouw heeft een uitgesproken driedimensionaliteit. De trechtervorm die waarneembaar is op het grondplan is evenzeer in de opstand uitgewerkt. Aan de smalste zijde is het gebouw ook het minst hoog. Aan de vliesgevels reikt de nok van het gebouw dubbel zo hoog.

Aan de De Pintelaan 263 ligt het Campus Atelier. Het gebouw ligt een flink stuk van de baan weg, achteruit gestoken door een brede en diepe oprit. Het ligt met de rug naar Nieuw Gent.
Gestart op februari 2017, was het recent een open ontwerpatelier voor buurtbewoners om aan de slag te gaan met eigen ideeën voor de wijk. Voorheen – allicht sinds 1998 – werd  het gebouw gebruikt als drankencentrale. Drankenservice Dhondt publiceerde in 2015 voor de laatste keer over haar boekjaar, zodat we er mogen vanuit gaan dat ze afzienbare tijd later inactief werd.
Tussen 1839 en 1912 stoomden langs het gebouw nog locomotieven tussen Gent (de Zuid) en Kortrijk. De huidige De Pintelaan lag inderdaad op de spoorbaan. D.w.z.: de brede straat is er achteraf gekomen, toen de spoorlijn werd verlegd naar aanleiding van de bouw van het nieuwe station van Gent-Sint-Pieters. Vandaar dat het een kaarsrechte en brede laan is. Die thans uitmondt in de Ringvaart

Bij het verzamelen van foto’s en documentatiemateriaal heb ik onder andere gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit de collectie van archief Gent. Via onderstaande link kom je op hun uitgebreide site:

https://beeldbank.stad.gent/

Voor de beschrijving van huizen en straten verwijs ik naar
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?text=gent