De Vlaggeplanters   Julius-Pierre Van Biesbroeck   Citadelpark

Het bronzen beeldhouwwerk de” Vlaggeplanters” van schilder-beeldhouwer Julius-Pierre Van Biesbroeck jr. (1873-1965), een kunstenaar die in Gent heel wat beelden maakte voor de socialistische beweging (bv. het Van Beverenmonument) doch ook voor de gegoede burgerij (vb François Laurent monument). In 1900 besliste de gemeenteraad dit beeldhouwwerk aan te kopen om het als elektrische verlichtingspaal aan het “Rond Punt” (het huidige Lippensplein) te monteren. Soms wordt dit beeld ook de Mastplanters geheten omdat de oorspronkelijke Franse titel luidt ”Les Planteurs de Mât”.
Bij de eerste versie ontbrak de hoge mast met lauwerkrans in de top. Deze werd er pas iets later aan toegevoegd.
Teneinde te kunnen genieten van staatssubsidies werd het beeldhouwwerk op 3 maart 1902 echter niet als lantaarnpaal gebruikt doch rechtover het nieuwe “Museum voor Schone Kunsten” geplaatst in het Citadelpark. Daar dit niet volgens de afspraak was met de kunstenaar en rekening houdend met zijn protest werd het beeld op 2 mei 1902 één meter hoger geplaatst dan oorspronkelijk, met een tuintje er om heen.
Het beeld stelt het begrip “kracht” voor, uitgebeeld door 2 forse kerels die een stok in de grond duwen. Het heeft dus niet de betekenis van het planten van de Belgische vlag in de Kongolese bodem zoals sommigen na de eerste wereldoorlog bedachten.

Bewerkt naar tekst van Arthur de Decker in Gentblogt