Torenpoort of Turrepoort

De Torenpoort was de meest noordelijke poort op de Houtlei, aan De Poel. Ze werd gebouwd in de 12de eeuw. De Torenpoort kreeg verschillende namen.  “Porta Turita” (Torenpoort) omdat deze toren een grote omvang had,  “Porta Trunchi” (Drongenpoort) , omdat ze naar Drongen leidde, en ook “Porta Turitana” (Torhoutpoort), omdat men in die richting een vermaarde jaarmarkt bereikte. Deze toren was ook de westelijke toegangspoort gelegen aan de Houtlei, nu de Oude Houtlei. De Torenpoort stond op de plaats waar de Poel, de Oude Houtlei en Ramen samenkomen. Het was een moerassige omgeving tussen de Drabstraat en de Hoogstraat dat in 1165 geannexeerd werd bij de Kuip. In het Frans wordt de Poel toepasselijk vertaald als “Place du marais” (moeras).
De Torenpoort was een dubbele poort in blauwe aardsteen en was één der grootste van de stad. Het was dus een echte vesting. Het was een  dubbele poort met één been op de Houtlei (bestaande uit twee zware, ronde torens versierd met fraaie beelden). Het andere been stond op de Poel.  Tussen beide torens op het deel aan de Houtlei bevond zich één van de oudste bruggen van Gent: de Turrebrug.
De voledige ontmanteling gebeurde in 1852 en was een hele klus door de stevigheid van het bouwwerk. Toen in 1988 de oude tramlijnen aan de Poel verwijderd werden om het stadsverkeer vlotter te laten circuleren, werden nog resten van blauwe stukken Doornikse hardsteen ter hoogte van Ramen.